– Parkeringshuset er Torp flyplass verdig - ikke Lillesand sentrum