Kommunen har ikke søkt om tilskudd til naturmangfold