Rivesaken har gått som en pingpongball mellom instansene - nå sier de igjen ja til riving