Sykehus-nummer var tilnærmet likt privatnummer - nå endres det