Sendte SMS til 525 vaksinerte for å informere om bivirkninger

foto