Uenighet om tilregnelighet – lagmannsretten opprettholder forvaringsdom