Skyting fra bil, knivtruing og viltpåkjørsler

foto