Innfører lokale forskrifter for tildeling av kommunale boliger

foto