– Gangsti fra Heldal til Tingsaker er en prioritet

foto