Utfordret bystyret på flyktningmottak: Ønsker at flere skal få den trygge havnen de selv har fått