Trafikkulykke i Lillesand: Russ falt ut av russebil i fart ved E18

foto