TV-aksjonen: her er tallene fra Lillesand og Birkenes

foto