Sa nei: Vil ikke legge seg ut med vegvesenet

foto