Vil utvide næringsområde og få tilgang til sjøen

foto