Slik er tilstanden på Lillesands gravplasser – 30 prosent kremeres

foto