800 søkte jobb i fengselet - så ble det bråstopp

foto