– Sjåføren avgjør om passasjerer kan tas med

foto