Om koronavaksinen: Nye besøksrestriksjoner, forsinkelser og vaksinasjonskø

foto