Flere uttalelser til kommunens kulturminneplan

foto