Hjørnesteinsbedriften vil bli verdensledende innen det grønne skiftet