Hjørnesteinsbedriften vil bli verdensledende innen det grønne skiftet

foto