Mitt Venstre; fremtidig realitet eller nostalgisk utopi?