E18 åpnet etter ulykke mellom vogntog og personbil

foto