Ikke kortere tapstid for yrkessjåfører ved råkjøring