Brannsjefen: – Håper å erklære brannen for slukket i dag