Fylkespolitikerne fremmer fem innsigelser mot kommuneplanen

foto