163 km/t: Det neste året må 18-åringen få skyss

foto