Fikk søknad avslått: - Usaklig forskjellsbehandling

foto