Pårørende slår alarm: - Uverdig behandling av våre eldre

foto