Flere søker sosialhjelp - hvert tiende barn bor i hjem med vedvarende lav inntekt