Står sammen om å presse fylkeskommunen på tannhelsetjenester