Dropper lovlighetskontroll: - Kommunen erkjenner at saken ikke ble riktig håndtert

foto