Riksantikvaren vil ikke mene noe om flytebrygger

foto