Får ikke bruksendre fritidsbolig til helårsbolig

foto