– Vi mangler rett og slett flere straffesaker å arbeide med

foto