Håper ikke NAV Birkenes svekkes av regionalisering

foto