Ber om mer informasjon rundt nybygg i Tveide næringspark