Sliter med økonomien – søker om fritak fra husleie

foto