– Nå starter sesongen igjen, og vi ber bilistene se ekstra godt etter to-hjulingene, men også motorsyklistene må ta det ekstra rolig nå i starten av sesongen, sier Jan Harry Svendsen, leder for NAF MC ifølge en pressemelding.

I både 2023 og 2022 var det flere alvorlige ulykker på motorsykkel. I 2023 omkom 20 motorsyklister på norske veier.

– Det er helt meningsløst at liv skal gå tapt når man holder på med en lidenskap. Vi jobber for at årets sesong blir tryggere enn den forrige. Nå når sesongen starter ber vi bilistene om å se ekstra godt etter og at motorsyklistene er ekstra forsiktige, sier Jan Harry Svendsen, leder for NAF MC.

Vanligste årsaker

De fleste ulykkene der MC er involvert er utforkjøring i venstresving. Dette er gjerne eneulykker.

– Når man nå tar ut motorsykkelen etter mange måneder uten å ha kjørt, må man ta det ekstra rolig. Motorsykkelkjøring er ferskvare og man er ikke på samme nivå nå som man var ved sesongslutt, advarer Svendsen.

Den andre typen ulykker som går igjen skjer i kryss der bilister kjører ut foran motorsykkelen.

– Utfordringen for bilisten er at de har vanskeligheter med å bedømme hastighet og avstand på motorsykkelen. De feilbedømmer og tror at motorsyklisten er lengre unna enn den er og at farten er lavere. Da risikerer man å kjøre ut i krysset, men ikke rekke over. Vår oppfordring til bilførerne er å være ekstra varsomme når det kommer en motorsyklist, sier Svendsen. Han legger til: - Også motorsyklistene må være våkne både med plassering og ikke minst å tilpasse hastigheten.

Mange veifeller 

Også veiene i seg selv kan utgjøre en risiko på denne tiden av året. Motorsyklister kjører aller helst på fylkesvei og på mindre veier. Med et enormt etterslep på veivedlikehold og fersk slitasje etter en lang vinter, er veifellene mange. Hull, langsgående sprekker, ujevnheter og telehiv er det mye av på de veiene der motorsyklister ferdes.

– Jeg har, bare på de få turene jeg har hatt hittil i sesongen, lagt merke til mange alvorlige skader på veiene. Det gjelder å tilpasse hastigheten og være oppmerksom. Kjører man ned i ett hull risikerer man å miste kontrollen, men det kan også føre til store skader på motorsykkelen. Ett annet problem nå er grus i veibanen, i kryss og i av- og påkjøringsfelt. Det gjelder å avpasse farten og kjøre med god sikkerhetsmargin, avslutter Svendsen.