Nye oppdagelser på Møglestu kan få betydning for utbyggingen

foto