Krever vedtak om riving og tvangsmulkt opphevet

foto