Elevene trives, men motivasjonen er fallende

foto