Privatskolen presterte best i Aust-Agder på prøvene

foto