NVE fremmer innsigelse: Frykter konsekvensene av flom og skred

foto