Over 60 avvik: «Delt ut feil medisin til innsatt»

foto