foto
EKSPLODERTE: Eksplosjonen forårsaket store ødeleggelser i Brest. Foto: Opphavsrett: Aust-Agder museum og arkiv

Flere hundre ble skadet da 3.000 tonn ammoniumnitrat gikk i lufta