Vil endre stemmereglene slik at det blir vanskeligere å få dispensasjon

foto