Fylkesmannen truer kommunen med tvangsmulkt for brudd på forurensningsloven

foto