Vindkraft i Birkenes: – Ikke nødvendig å utrede helsekonsekvenser