Grunneiere går sammen om forslag til nytt boligfelt med inntil 180 boliger

foto