Må ha sulfidplan før man går videre med butikk og restaurant-plan